جرئتمند بودن چیست ؟

دفاع از حقوق خود و اجازه بهره جویی از این حقوق را ندادن یک تعریف جرئتمند بودن است . جرئتمندی همچنین به معنی انتقال روشن آن چه در واقع می خواهید . احترام گذاردن به حقوق و احساسات خود و دیگران است . 
جرئتمندی ابراز صادقانه و مناسب احساسات عقاید و نیاز های شخصی است . جرئتمندی اتخاذ موضع خود تحلیلی و سپس عمل است .آن زمان است که نتایج ارزشمند به دست می آید .
چگونه جرئتمندی با پرخاشگری متفاوت می شود ؟
پر خاشگر بودن به معنی حمایت از حقوق خود به شیوه ای است که در آن به حقوق دیگران تجاوز می شود .
رفتار پرخاشگرانه نوعا تنبیه گرانه خصمانه سرزنش آمیز و تحکم جویانه است . پرخاشگری می تواندتهدید توهین و حتی تنبیه بدنی را شامل شود .
پرخاشگری می تواند شامل ریشخند عبارت طعنه آمیز غیبت و … باشد .
چه چیزی باعث می شود مردم از جر ئتمند بودن دوری کنند ؟
اکثر مردم به دلیل ترس از ناراحتی دیگران و از دست دادن دوستی آن ها _ ترس از دست دادن _ از جرئت داشتن دوری می ورزند . هر چند ممکن است شما با کنار گذاشتن شهامت و جرئتمندی از ناراحتی های موقت و فوری دور شوید ولی چنین کاری در دراز مدت رابطه تان را به خطر می اندازند و « گاه احساس خواهید کرد که چیزهای بسیاری را دارید از دست می دهید .
شما از چه اندازه جرئتمندی بر خوردارید ؟
از خودتان سوالات زیر را بپرسید :
۱ آیا شما احساسات و عقاید و افکار خود را به روشنی با دیگران در میان می گذارید ؟
۲ آیا شما در صورت نیاز از دیگران در خواست کمک می کنید ؟
۳آیا شما خشم و عصبانیت خود را به نحو مناسب به دیگران ابراز می کنید ؟
۴ آیا وقتی متفاوت از دیگران فکر و احساس می کنید عقاید خود را داوطلبانه بیان می کنید ؟
۵ آیا شما وقتی کاری را نمی خواهید انجام دهید قدرت { نه } گفتن را دارید ؟
۶ آیا شما در مجموع با اعتماد به نفس و با قدرت و استواری صحبت می کنید ؟
۷ آیا وقتی با مردم حرف می زنید به آن ها نگاه می کنید ؟
چهار نوع جرئتمندی
۱ جرئتمندی اساسی :
این نوع ابراز ساده و مستقیم باورها احساسات و عقاید آدمی است و از طریق عبارات ساده ای چون { من می خواهم } یا من { احساس می کنم } ابراز می شود .
۲ جرئتمندی قدرتمند :
این نوع جرئتمندی انتقال حساسیت ها به شخص دیگر است و معمولا دو حالت دارد : باز شناسی موقعیت یا احساسات شخص دیگر که به دنبال آن اظهار نظری صورت می گیرد که شما در آن از حقوق خاص خود حمایت می کنید : { من می دانم که شما واقعا سرتان شلوغ است ولی من دوست دارم احساس کنم که رابطه ها برای شما مهم است . دوست دارم شما به امثال من هم زمان خاصی را اختصاص دهید . }
۳ جرئتمندی فزاینده :
این نوع زمانی اتفاق می افتد که شخص دیگری در واکنش به جرئت و جسارت دقیق شما شکست می خورد و باز به تجاوز علیه حقوق شما ادامه می دهد در نتیجه شما به تدریج جرئتمندی را گسترش می دهید ومحکم تر بر نظر خود تاکید و پافشاری می کنید . در این حال حتی ممکن است شما به برخی از اعمال اشاره کنید که در صورت ادامه رفتار طرف مقابل از شما به عنوان نتیجه بروز کند . برای مثال اگر شما تا فردا کتاب مرا نیاوری من مجبورم به مادرم بگویم و یا بروم پهلو ناظم مدرسه …
۴ جرئتمندی از طریق گفتار با { من } آغاز شونده
این نوع خصوصا برای بیان احساسات منفی مفید است . این نوع یک اظهار نظر سه بخشی را شامل می شود : وقتی شما چنین و جنان کردید ….{ رفتار را گوشزد کنید } و این را که جگونه رفتار یا گفتار بر شما اثرات نا مطلوب می گذارد را توصیف کنید .
{ من احساس می کنم که ……….} عبارت اول شخص مفرد را به کار ببرید به جای آن که { شما فلان یا … هستید } تمرکز اصلی در اظهار نظر های با { من } آغاز شونده روی بخش { من احساس می کنم } { من می خواهم } می باشد .
به هنگام ابراز خشم تمایل غالبا بر سرزنش شخص دیگر و از کوره در رفتن و اختیار هیجان از کف دادن است .
جرئتمندی از طریق گفتار با { من } آغاز شونده می تواند به شما کمک کندبه طور سازنده ای بر خشم خود متمرکز شوید و در ارتباط با احساسات خودتان موضع روشنی بگیرید .
انواع رفتار جرئتمندانه :
– تماس چشمی مستقیم برقرار کنید .
– وضع بدنی مناسب به خود بگیرید .
– سطح و آهنگ مناسب صدای خود را حفظ کنید .
– زمان مناسبی را برای جرئتمندی انتخاب کنید .
تمرین :
شما می توانید در ارتباطی که با دوستان و اعضای خانواده خود بر قرار می کنید جرئتمند بودن را تمرین کنید ولی قبلا به آن ها بکویید که دارید چه می کنید.
ارتباط صادقانه در دراز مدت به روابط شما یاری می رساند …پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *