فرزندان اعتیاد قربانیان اعتیاد

بر اساس این گزارش، در صورتی که یکی از والدین به مواد مخدر معتاد باشد، احتمال اینکه فرزند آنها نیز معتاد گردد افزایش می یابد، ولی زمانی که هر دوی والدین معتاد باشند، احتمال معتاد نشدن فرزند آنها بسیار پایین است. این گزارش حاکی است، خلاهای عاطفی و خانوادگی ناشی از طلاق، مهمترین دلیل روی آوردن نوجوانان به مواد مخدر و مشروبات الکلی است.

مطالعات نشان داد بچه های طلاق بیشتر در دام اعتیاد می افتند خبرگزاری فارس: مطالعات پژوهشگران در سطح اروپا نشان می دهد، کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته زندگی می کنند، بیشتر به مواد مخدر معتاد می شوند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری Opinion، مطالعات محققان دانشگاه گلاسکو نشان می دهد، نوجوانانی که والدین آنها از هم جدا شده باشند، یا نوجوانان بی سرپرست بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر هستند. بر اساس این مطالعه، از هم گسیختگی خانواده ها، زندگی نوجوان با یکی از والدین، طلاق والدین، اعتیاد والدین و دیگر موارد، همگی موجب می شوند نوجوانان تمایل به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی پیدا کنند و نهایتا به آنها معتاد گردند. بر اساس این گزارش، در صورتی که یکی از والدین به مواد مخدر معتاد باشد، احتمال اینکه فرزند آنها نیز معتاد گردد افزایش می یابد، ولی زمانی که هر دوی والدین معتاد باشند، احتمال معتاد نشدن فرزند آنها بسیار پایین است. این گزارش حاکی است، خلاهای عاطفی و خانوادگی ناشی از طلاق، مهمترین دلیل روی آوردن نوجوانان به مواد مخدر و مشروبات الکلی است. دعواها و ناسازگاریهای دائمی والدین، کتک کاری میان آنها، و بروز خشونتهای مختلف در میان آنان نیز موجب می شوند کودک خود را بی تکیه گاه فرض کند، و در چنین مواقعی هیچ چیز جذاب تر از شادیهای – هرچند زودگذر – مصرف مشروبات الکلی یا استعمال مواد مخدری همچون کوکائین و متامفتامین نیست. بر پایه این گزارش، محققان دانشگاه ادینبورگ معتقدند ریشه اعتیاد از چهاردیواری خانه سرچشمه می گیرد. خانواده های از هم گسیخته بیشترین میزان تولید کودکان و نوجوانان معتاد را دارند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *