فقط برای امروز

«  فقط برای امروز »

۱- فقط برای امروز سعی می کنم خوب زندگی کنم و مشکلات یک عمر را بر دوش نکشم .من می توانم یک مشکل را برای دوازده ساعت تحمل کنم اما اگر بخواهم برای همیشه با آن بسازم برایم سخت و غیر قابل تحمل خواهد شد.

۲- فقط برای امروز خوشحال خواهم بود . بیشتر مردم به همان اندازه که خودشان دوست دارند خوشحال هستند .

۳- فقط برای امروز شرایط را می پذیرم . به جای آنکه خیال پردازی کنم ، روزگارم را می سازم « شانس» را به عنوان چیزی که به صلاح من بوده است می پذیرم و سعی می کنم پذیرای آن چه به صلاح من است باشم .

۴- فقط برای امروز سعی می کنم فکر خود را تقویت کنم .مطالعه می کنم ، چیز قابل استفاده ای یاد می گیرم ، زمان خود را به هدر نمی دهم ، مطالبی را می خوانم که نیاز به سعی ، فکر و تمرکز داشته باشد .

۵- فقط برای امروز روح و روان خود را از سه طریق به تمرین وا می دارم :

·        یک کار خوب برای کسی انجام می دهم اما نمی گذارم که او یاهیچ کس دیگری بفهمد که من این کار را انجام داده ام و اگر کسی فهمید آن را به حساب نمی آورم.

·        حداقل دوکار انجام می دهم که برخلاف میلم باشد ، فقط برای تمرین .

·        سعی می کنم به هیچ کس نشان ندهم که احساساتم جریحه دار شده است حتی اگر شده باشد هم ، امروز آن را نشان نخواهم داد.

۶- فقط برای امروز به فکر مخالفت نخواهم بود ، تصمیم درستی خواهم گرفت ، تا آنجا که می توانم آراسته خواهم بود ، لباس مناسبی می پوشم ، با آرامی صحبت می کنم ، با احترام رفتار می کنم ، هیچ اشکالی از کسی نمی گیرم ،؛ به دنبال عیب و ایراد در چیزی نمی گردم و تلاش می کنم تنها خودم را اصلاح و منظم کنم .

۷- فقط برای امروز برای خود برنامه ای خواهم داشت ، شاید که نتوانم همه ی آن را اجرا کنم اما به هر حال            بی برنامه نخواهم بود . امروز خود را از شر دو آفت عجله و دودلی حفظ خواهم کرد .

۸- فقط برای امروز به مدت نیم ساعت در آرامش ، با خود خلوت خواهم کرد . در عرض این نیم ساعت تلاش             می کنم با دید بهتری به زندگی نگاه کنم .

۹- فقط برای امروز ترس به خود راه نخواهم داد . از لذت بردن به خاطر آنچه که زیباست نمی ترسم و ایمان خواهم داشت که به همان صورت که من به دنیا چیزی می دهم ، دنیا نیز جواب آن را خواهد داد. 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *