قدم های دوازده گانه ناراتین

«قدم های دوازده گانه ناراتین»

۱-   ما پذیرفتیم که در برابر بیماری اعتیاد عاجزیم و زندگی مان غیرقابل اداره شده بود.

۲-   به این باور رسیدیم که نیرویی برتر از خودمان می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

۳-   تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به مراقبت خدایی که درک می کردیم، بسپاریم.

۴-   یک ترازنامه ی اخلاقی بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم.

۵-   ما چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، به خود، وبه یک انسان دیگر اقرار کردیم.

۶-    آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کمبودهای اخلاقی  ما را برطرف کند.

۷-   ما با فروتنی از او خواستیم نواقص ما را برطرف کند.

۸-   فهرستی از تمام کسانی که به آن ها صدمه زده بودیم، تهیه کرده و درصدد جبران برآمدیم.

۹-   به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که انجام این کار به ایشان یا به دیگران لطمه بزند.

۱۰-   به تهیه ترازنامه ی شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه باز دچار اشتباه شدیم، زود به آن اقرار کردیم.

۱۱-   از راه دعا ومراقبه خواهان بهبود رابطه ی آگاهانه خود با خدایی که درک می کردیم شده و فقط برای آگاهی از خواست و اراده ی او برای خود و قدرت اجرای آن دعا کردیم.

۱۲-   با بیداری معنوی حاصل از برداشتن این قدم ها کوشیدیم این پیام را به دیگران برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم. 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *