پیام ها {۲} :

پرمعنا ترین جبران خسارت هایی که در برابر اشتباهات گذشته خود می توانم انجام دهم صرفاً از تغییر عملکرد و رفتار امروز ما صورت می گیرد .

*****


انکار همیشه موجب تنش است . بپذیر . اگر آسودگی می خواهی ، پذیرش همیشه راه حل است . هر چه در پیرامون تو رخ می دهد ؛ بپذیر.


*****


صبر … به این معنا نیست که باید تحمل کنم تا به خواسته ام برسم . صبر یعنی تسلیم شدن و پذیرفتن وضعیت موجود و اعتماد به نیروی برتر تا آن چه را که به صلاحم است را هرزمان که خودش صلاح می داند به من عطا کند .


*****


در گذشته هرزمان که رنجشی را به دل می گرفتم و نقشه انتقام جوئی در سر می پروراندم با خشم درونی خود مواجه می شدم و به جای شکنجه دادن دیگران در حقیقت خودم را آزار می دادم .


*****


هر آنچه که جمع کردم بر باد رفت و هر آنچه که بخشیدم مال من ماند.آنچه که بخشیدم امروز با من است وآنچه که جمع کردم از دست رفت.


*****


خوبی ها را تقسیم کن زیبایی ها را تقسیم کن زندگی را تقسیم کن هر چه را که داری تقسیم کن.زیبایی های زندگی را هرگز برای خود نیندوز.خرد نیایش عشق شادی خوشبختی همه را در این زیبایی ها سهیم کن اگر کسی را نداری مهم نیست آنها را با سگها وتخته سنگها تقسیم کن.مهم این است که ببخشی وتقسیم کنی.اگر مشتی مروارید در دست داری آنها را پرتاب کن فرق نمیکند به پای چه کسی زیرا آنچه مهم است بخشیدن است.


*****


من هر وقت به زندگی زیبا نگاه می کنم می بینم زندگی ام نیز زیبا شده است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *