بایگانی دسته: اطلاع رسانی . خواندنی ها

آگاه سازی و درک نوجوانان می تواند می تواند به آن ها کمک کند .

نوجوانان و جوانان در معرض اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی هستند . آن ها را جدی بگیریم و به مشکلات شان توجه کنیم .
آگاه سازی و درک نوجوانان می تواند می تواند به آن ها کمک کند .

825922_orig

هیچ خانواده ای از اعتیاد در امان نیست !

در را که باز کنید می بینید که اعتیاد در پشت در به کمین نشسته است 
نوجوانان را با آگاهی مسلح کنید !
هیچ خانواده ای از اعتیاد در امان نیست !

motad

ناراتین چرا ؟؟

کودک آزاری و نوجوان آزاری متاسفانه یک پدیده شوم است که در جامعه ما رواج دارد. این گروه سنی یا از طرف خانواده آزار می بینند یا در جامعه دچار آسیب می شوند . البته یکی از بهترین کارها این است که با این پدیده شوم مقابله کنیم اما باید جایی هم باشد تا این آسیب دیده گان بتوانند یاد بگیرند چگونه با مشکلات کنار بیایند و یاد بگیرند که دیگر از خود مراقبت کنند . در این راستا ما NGO داریم با نام ناراتین Narateen (نوجوانان آسیب پذیر) که در مناطق گوناگون جلساتی داریم و به گروه سنی نوجوان مهارت خود را دوست داشتن و از مهارت های خود استفاده کردن و توانائیهای خود را شناختن و با مشکلات خود روبرو شدن را در میان میگذاریم .. آنها که در شرایط گوناگون آسیب دیده اند باید با تمرکز به خود یاد بگیرند که چگونه زندگی کنند که بیشتر از این آسیب نبینند و قربانی نشوند.

570101_orig