بایگانی دسته: اطلاع رسانی . پیام

تولد یک شاهپرک

 

تولد یک شاپرک

یک دانشمندی در حال نگریستن به یک شاپرکی بود که با زحمت و سختی سعی می کرد از پیله خودش بیرون بیاید . تقلا و کشمکش شاپرک برای بیرون آمدن از پیله ساعت ها طول کشید تا اینکه مرد دانشمند دلش برای شاپرک سوخت و به آشپزخانه رفت و یک چاقو آورد تا شاپرک را از پیله اش آزاد کند . زمانی که شاپرک از پیله اش بیرون آمد ناقص بود . بال های او ناقص بودند و او نمی توانست پرواز کند . او فقط می توانست بال هایش را به هم بزند ولی نمی توانست پرواز بکند . شاپرک پس از چند بار سعی و تلاش برای پرواز به زمین افتاد و مرد .
مرد دانشمند نزد دوست خود که یک زیست شناس بود رفت و ماجرا را برای او تعریف کرد . مرد زیست شناس گفت که شاپرک ها برای بیرون آمدن از روزنه تنگ پیله باید تقلا کنند و این فشار را تحمل کنند . زیرا که این فشار است که باعث می شود بال های شاپرک از پهلوهایش بیرون بیاید . تو با پاره کردن پیله شاپرک به او کمک کردی کوتاه مدت درد و فشار او کم شود اما دراز مدت باعث جلوگیری از رشد و ادامه زندگی او شده ای .
در زندگی ما انسان ها نیز به مضیقه ها و تنگناها احتیاج داریم تا بتوانیم رشد پیدا کنیم تا بتوانیم تولد جدیدی را تجربه کنیم .

115

عزت نفس جوانان و نوجوانانمان را دریابیم

یکی از عوامل بسیار مهم در رفتار سالم، عزت نفس است. بسیاری از نوجوانان و جوانان به علت ضعف در عزت نفس به رفتارهای ناسالم و آسیب های اجتماعی روی می آورند. عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افکار، احساس ها، عواطف و تجربیات فرد در طول زندگی ناشی می شود. عزت نفس هنگامی به وجود می آید که نیازهای ابتدائی زندگی فرد به نحو مناسبی ارضا شده باشند. کودکان و نوجوانان زمانی از عزت نفس زیاد بهرە مند می شوند که بتوانند، احساسات مثبتی را به کمک عوامل زیر تجربه کنند:
همبستگی:این احساس زمانی تجربه می شود که نوجوان از پیامدهای مهم زندگی خود راضی باشند.
بی همتائی:این احساس هنگامی به وجود می آید که نوجوان بتواند صفات یا ویژگی هائی که موجب تفاوت و تمایز او از دیگران می شود بشناسد و به آنها احترام بگذارد.
قدرت:احساس قدرت وقتی به وجود می آید که نوجوان بداند منابع، فرصت و قابلیت آن را دارد که بر شرایط زندگی خوداثر بگذارد
عوامل مؤثر در عزت نفس ) خود آگاهی و شناسائی خود) ارزش گذاشتن بر انچه که هست )باور به بی همتائی و بی نظیر بودن خود

 

112

 

مکث نکن

اگه رویایی داری باید ازش محافظت کنی … مردم نمیتونن خیلی کارها رو بکنن، دوست دارن توهم نتونی اگه یه چیزی رو میخوای باید به دستش بیاری. مــکث نکـــن

155