بایگانی دسته: خواندنی ها . برگه ها . 13 تا 19 ساله ها . اعتیاد

لذت بردن را یادمان ندادند

لذت بردن را یادمان ندادند ..!
همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم
که زندگی مان را تشکیل می دهند :
مدرسه
دانشگاه
کار و …
و زمانی که به پایان می رسیم
حسرت گذشته را می خوریم
و همیشه آرزوی مان به پایان رسیدن بهترین روزهای زندگی مان است …

 

114

مکث نکن

اگه رویایی داری باید ازش محافظت کنی … مردم نمیتونن خیلی کارها رو بکنن، دوست دارن توهم نتونی اگه یه چیزی رو میخوای باید به دستش بیاری. مــکث نکـــن

155

درباره ناراتین

کودک آزاری و نوجوان آزاری متاسفانه یک پدیده شوم است که در جامعه ما رواج دارد. این گروه سنی یا از طرف خانواده آزار می بینند یا در جامعه دچار آسیب می شوند . البته یکی از بهترین کارها این است که با این پدیده شوم مقابله کنیم اما باید جایی هم باشد تا این آسیب دیده گان بتوانند یاد بگیرند چگونه با مشکلات کنار بیایند و یاد بگیرند که دیگر از خود مراقبت کنند . در این راستا ما NGO داریم با نام ناراتین Narateen (نوجوانان آسیب پذیر) که در مناطق گوناگون جلساتی داریم و به گروه سنی نوجوان مهارت خود را دوست داشتن و از مهارت های خود استفاده کردن و توانائیهای خود را شناختن و با مشکلات خود روبرو شدن را در میان میگذاریم .. آنها که در شرایط گوناگون آسیب دیده اند باید با تمرکز به خود یاد بگیرند که چگونه زندگی کنند که بیشتر از این آسیب نبینند و قربانی نشوند.

556991_338947799515374_433263278_n

بزرگترین آفت

امر ونهی بچه ها بزرگترین آفت دوستی با آنهاست.آنها زمانی اعتماد پیدا میکنند که بفهمند درک شده اند .پدر و مادر ها تا زمانی که نتوانند شرایط امروزرشد بجه ها در جامعه را از شرایط دیروز خودتمیز دهند قادر به درک آنها نخواهند بود .کلید درک و دوستی با آنها همین تشخیص تفاوت شرایط رشد آنها و ما می باشد
با فرزندا ن مان مهربان باشیم و برای آن ها وقت بگذاریم و آن ها را درک کنیم .

474