بایگانی دسته: فقط برای امروز . خواندنی ها

پیام ها : {۴}

رستگاری تو در عمل دیگران تجلی پیدا نمی کند. بلکه درعکس العمل تو ظاهر می شود.
کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به دیگران رحم می کنند اما به دلیل غرورشان دم نمی زنند! یعنی درد می کشند و می خواهند با دیگران هم دردی کنند.کسانی که با دیگران همدردی می کنند به دلیل دردمند بودن خودشان است.

وقتی ذهن میشناسد آن را دانش میخوانیم، وقتی دل میشناسد آن را عشق مینامیم و آنگاه که وجود میشناسد آن را مراقبه می نامیم .

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی*زند که خیال می*کند دیگران را فریب داده است .

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.. . .

فقط برای امروز

«  فقط برای امروز »

۱- فقط برای امروز سعی می کنم خوب زندگی کنم و مشکلات یک عمر را بر دوش نکشم .من می توانم یک مشکل را برای دوازده ساعت تحمل کنم اما اگر بخواهم برای همیشه با آن بسازم برایم سخت و غیر قابل تحمل خواهد شد.

۲- فقط برای امروز خوشحال خواهم بود . بیشتر مردم به همان اندازه که خودشان دوست دارند خوشحال هستند .

۳- فقط برای امروز شرایط را می پذیرم . به جای آنکه خیال پردازی کنم ، روزگارم را می سازم « شانس» را به عنوان چیزی که به صلاح من بوده است می پذیرم و سعی می کنم پذیرای آن چه به صلاح من است باشم .

۴- فقط برای امروز سعی می کنم فکر خود را تقویت کنم .مطالعه می کنم ، چیز قابل استفاده ای یاد می گیرم ، زمان خود را به هدر نمی دهم ، مطالبی را می خوانم که نیاز به سعی ، فکر و تمرکز داشته باشد .

۵- فقط برای امروز روح و روان خود را از سه طریق به تمرین وا می دارم :

·        یک کار خوب برای کسی انجام می دهم اما نمی گذارم که او یاهیچ کس دیگری بفهمد که من این کار را انجام داده ام و اگر کسی فهمید آن را به حساب نمی آورم.

·        حداقل دوکار انجام می دهم که برخلاف میلم باشد ، فقط برای تمرین .

·        سعی می کنم به هیچ کس نشان ندهم که احساساتم جریحه دار شده است حتی اگر شده باشد هم ، امروز آن را نشان نخواهم داد.

۶- فقط برای امروز به فکر مخالفت نخواهم بود ، تصمیم درستی خواهم گرفت ، تا آنجا که می توانم آراسته خواهم بود ، لباس مناسبی می پوشم ، با آرامی صحبت می کنم ، با احترام رفتار می کنم ، هیچ اشکالی از کسی نمی گیرم ،؛ به دنبال عیب و ایراد در چیزی نمی گردم و تلاش می کنم تنها خودم را اصلاح و منظم کنم .

۷- فقط برای امروز برای خود برنامه ای خواهم داشت ، شاید که نتوانم همه ی آن را اجرا کنم اما به هر حال            بی برنامه نخواهم بود . امروز خود را از شر دو آفت عجله و دودلی حفظ خواهم کرد .

۸- فقط برای امروز به مدت نیم ساعت در آرامش ، با خود خلوت خواهم کرد . در عرض این نیم ساعت تلاش             می کنم با دید بهتری به زندگی نگاه کنم .

۹- فقط برای امروز ترس به خود راه نخواهم داد . از لذت بردن به خاطر آنچه که زیباست نمی ترسم و ایمان خواهم داشت که به همان صورت که من به دنیا چیزی می دهم ، دنیا نیز جواب آن را خواهد داد.