بایگانی دسته: وابستگی . ترس . مشارکت . تایید طلبی

عزت نفس جوانان و نوجوانانمان را دریابیم

یکی از عوامل بسیار مهم در رفتار سالم، عزت نفس است. بسیاری از نوجوانان و جوانان به علت ضعف در عزت نفس به رفتارهای ناسالم و آسیب های اجتماعی روی می آورند. عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افکار، احساس ها، عواطف و تجربیات فرد در طول زندگی ناشی می شود. عزت نفس هنگامی به وجود می آید که نیازهای ابتدائی زندگی فرد به نحو مناسبی ارضا شده باشند. کودکان و نوجوانان زمانی از عزت نفس زیاد بهرە مند می شوند که بتوانند، احساسات مثبتی را به کمک عوامل زیر تجربه کنند:
همبستگی:این احساس زمانی تجربه می شود که نوجوان از پیامدهای مهم زندگی خود راضی باشند.
بی همتائی:این احساس هنگامی به وجود می آید که نوجوان بتواند صفات یا ویژگی هائی که موجب تفاوت و تمایز او از دیگران می شود بشناسد و به آنها احترام بگذارد.
قدرت:احساس قدرت وقتی به وجود می آید که نوجوان بداند منابع، فرصت و قابلیت آن را دارد که بر شرایط زندگی خوداثر بگذارد
عوامل مؤثر در عزت نفس ) خود آگاهی و شناسائی خود) ارزش گذاشتن بر انچه که هست )باور به بی همتائی و بی نظیر بودن خود

 

112

 

پدرم دوستت دارم

پدرم
دوستت دارم
و می دانم تو هم مرا دوست داری و تمام سعی و کوشش خود را می کنی تا من امنیت و آرامش داشته باشم
می دانم که تو نگران من هستی و به آینده من فکر می کنی
پدرم
من دلم می خواهد که در کنار پدر بودن دوست من هم باشی و فرصت بدهی تا بتوانم مشکلاتم را با تو در میان بگذارم و تو به حرف های من گوش کنی و برای من بیشتر وقت بگذاری .
پدرم
مرا درک کن و فرصت بده تا بیشتر بتوانم با تو حرف بزنم و مشکلاتم را با تو در میان بگذارم

321

یادم باشد

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم

یادم باشه که من اگر خودم با خودم آشتی نکنم هیچ کسی نمی تواند مرا با خودم آشتی دهد

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم

چرا که کسی که با خودش مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد
عید باستانی نوروز و سال تازه بر همه ی نوجوانان مبارک

900