بایگانی برچسب: s

بی پدری و مادری مدرن

امروزه دچار یک بی‌پدر و مادری مدرن شده‌ایم، والدین با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی صرفا به دنبال تامین مسائل رفاهی هستند و این در حالیست که درصد کمتری از نیازهای کودک مسائل رفاهی بوده و درصد بیشتر شامل نیاز به توجه، آرامش، امنیت و غیره است.

1238

امنیت و آرامش در خانه

فرزندان ما بیش از هر چیز به امنیت و آرامش در خانه نیازمندند .
بگونه ای رفتار کنیم که در خانه احساس امنیت کنند
و آرامش را در خانه بیابند .
1111 (1)