بایگانی برچسب: s

درباره ناراتین

کودک آزاری و نوجوان آزاری متاسفانه یک پدیده شوم است که در جامعه ما رواج دارد. این گروه سنی یا از طرف خانواده آزار می بینند یا در جامعه دچار آسیب می شوند . البته یکی از بهترین کارها این است که با این پدیده شوم مقابله کنیم اما باید جایی هم باشد تا این آسیب دیده گان بتوانند یاد بگیرند چگونه با مشکلات کنار بیایند و یاد بگیرند که دیگر از خود مراقبت کنند . در این راستا ما NGO داریم با نام ناراتین Narateen (نوجوانان آسیب پذیر) که در مناطق گوناگون جلساتی داریم و به گروه سنی نوجوان مهارت خود را دوست داشتن و از مهارت های خود استفاده کردن و توانائیهای خود را شناختن و با مشکلات خود روبرو شدن را در میان میگذاریم .. آنها که در شرایط گوناگون آسیب دیده اند باید با تمرکز به خود یاد بگیرند که چگونه زندگی کنند که بیشتر از این آسیب نبینند و قربانی نشوند.

556991_338947799515374_433263278_n

به من آگاهی بدهید

من به عنوان یک نوجوان که به مرحله ی بلوغ رسیده ام نیازمند آشنا شدن با این شرایط هستم . اما متاسفانه شما خانواده ی من نه تنها مرا با مسائل بلوغ آشنا نمی کنید بلکه یا مرا می ترسانید و یا مرا منع می کنید . چشم مرا بسته اید و مرا کنترل می کنید تا هیچ چیز نفهمم و با چشم بسته راه بروم غافل از این که با این کار مرا وادار می کنید که با کنجکاوی بیشتر از راه های دیگر به دنبال جواب سوال هایم باشم .. و به هر دری بزنم تا کنجکاویم را ارضا کنم .. نمی دانید با چشم بسته رفتن یعنی در چاه افتادن !!؟

522508_260234350768794_620215564_n

درباره آگاهی از مسائل جنسی

شناخت مسائل جنسی , آگاهی درباره ی مسائل جنسی , حق طبیعی من است .. این آگاهی و شناخت را من چگونه باید به دست آورم وقتی حرف زدن در این باره در خانواده ممنوع است و بیرون از خانواده هم با اطلاعات غلط و اشتباه روبرو می شوم !؟

62172_465215510199261_2139488028_n