بایگانی برچسب: s

دوستانه تجربه بدهید

پدرم !
مادرم !
من هم حق دارم افکار خود را داشته باشم .
اگر احساس می کنید من اشتباه می کنم ,
با سرزنش و درگیری نمی توانید راه مرا عوض کنید
به حرف های من گوش کنید
و دوستانه تجربه ی خود را با من سهیم شوید .

timthumb