بایگانی برچسب: s

اجازه دهیم بچه ها حرف بزنند

اجازه بدهیم بچه ها حرفشون را بزنند . به حرف های آن ها گوش کنیم و زود قضاوت نکنیم . با اجازه ندادن به آن ها , آن ها را در معرض آسیب های دیگر قرار ندهیم . بچه ها حق دارند نظراتشون را بیان کنند و درباره احساساتشون حرف برنند .

882

هیچ خانواده ای از اعتیاد در امان نیست !

در را که باز کنید می بینید که اعتیاد در پشت در به کمین نشسته است 
نوجوانان را با آگاهی مسلح کنید !
هیچ خانواده ای از اعتیاد در امان نیست !

motad

مرا هم در نظر بگیریر

من بیش از هر چیز به یک سرپناه امن و یک تکیه گاه امن و به آرامش در خانه نیازمندم تا بتوانم با فکر آسوده به مدرسه بروم و اعتماد به نفس داشته باشم .
پدر !
مادر !
شما می توانید این امنیت لازم را به من بدهید .
مرا هم در نظر بگیرید …

65914_308819349240223_1599739102_n