بایگانی برچسب: s

چگونه من منطقی باشم !؟

وقتی در خانه من جز خشونت و دعوا و کتک کاری نمی بینم چگونه خانواده ی من توقع دارند که من رفتار منطقی داشته باشم و از خشونت دوری کنم !؟
آیا به این فکر نمی کنند که آن ها خودشان دارند به من خشونت کردن را می آموزند !؟
و این خشونت قسمتی از من می شود و مرا وادار می کند که این خشونت را در بیرون از خانه به کار ببندم .

64123_599813640034872_1396735484_n