بایگانی برچسب: s

آگاه سازی و درک نوجوانان می تواند می تواند به آن ها کمک کند .

نوجوانان و جوانان در معرض اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی هستند . آن ها را جدی بگیریم و به مشکلات شان توجه کنیم .
آگاه سازی و درک نوجوانان می تواند می تواند به آن ها کمک کند .

825922_orig

من دارم بزرگ می شوم مرا درک کنید

پدر ! مادر !
من دارم بزرگ می شوم
مرا درک کنید
من بیشتر دوست می دارم تابا شما درد دل کنم ولی وقتی شما به حرف های من می خندید مجبور می شوم به دوستانم پناه ببرم .

Heizer006