بایگانی برچسب: s

با برخورد مناسب…

با برخورد مناسب
با محبت و آگاهی ,
می توانیم رفتارهای نا درست فرزندان مان را ,
اصلاح کنیم
خشم و کینه و تنبیه ,
نه تنها دردی را دوا نمی کند
بلکه باعث تداوم رفتارهای غلط می شود .
485466_291872374281549_1981171276_n

نمی دانم چرا ؟؟

نمی دانم چرا هر چه بزرگتر می شوم پدر و مادرم محبت شان نسبت به من کمتر می شود . دیگر مرا در آغوش نمی گیرند و فکر می کنند دیگر به نوازش شان نیازی ندارم . کمتر مرا می بینند و نیازهای عاطفی مرا درک نمی کنند . چگونه باید به آن ها بگویم که من هنوزم نیازمند آغوش آن ها و تشنه ی محبت شان هستم و وقتی آن ها عشق و محبت شان را از من دریغ می کنند من در جستجوی عشق و محبت به آدم هایی خارج از خانواده پناه می برم و این باعث می شود در دام مشکلاتی تازه بیفتم .

123454