بایگانی برچسب: s

با آموزش…

با آموزش و توضیحات روشن و دقیق مسائل جنسی , با دادن اعتماد بنفس و احساس مسئولیت پذیری به نوجوانان از بیماری اعتیاد جنسی و انحرافات آن جلو گیری کنیم .

150650_152349591580304_859455384_n

درباره آگاهی از مسائل جنسی

شناخت مسائل جنسی , آگاهی درباره ی مسائل جنسی , حق طبیعی من است .. این آگاهی و شناخت را من چگونه باید به دست آورم وقتی حرف زدن در این باره در خانواده ممنوع است و بیرون از خانواده هم با اطلاعات غلط و اشتباه روبرو می شوم !؟

62172_465215510199261_2139488028_n