بایگانی برچسب: s

مکث نکن

اگه رویایی داری باید ازش محافظت کنی … مردم نمیتونن خیلی کارها رو بکنن، دوست دارن توهم نتونی اگه یه چیزی رو میخوای باید به دستش بیاری. مــکث نکـــن

155

ناراتین چرا ؟؟

کودک آزاری و نوجوان آزاری متاسفانه یک پدیده شوم است که در جامعه ما رواج دارد. این گروه سنی یا از طرف خانواده آزار می بینند یا در جامعه دچار آسیب می شوند . البته یکی از بهترین کارها این است که با این پدیده شوم مقابله کنیم اما باید جایی هم باشد تا این آسیب دیده گان بتوانند یاد بگیرند چگونه با مشکلات کنار بیایند و یاد بگیرند که دیگر از خود مراقبت کنند . در این راستا ما NGO داریم با نام ناراتین Narateen (نوجوانان آسیب پذیر) که در مناطق گوناگون جلساتی داریم و به گروه سنی نوجوان مهارت خود را دوست داشتن و از مهارت های خود استفاده کردن و توانائیهای خود را شناختن و با مشکلات خود روبرو شدن را در میان میگذاریم .. آنها که در شرایط گوناگون آسیب دیده اند باید با تمرکز به خود یاد بگیرند که چگونه زندگی کنند که بیشتر از این آسیب نبینند و قربانی نشوند.

570101_orig

می دانید که ناراتین …

این برنامه برای نوجوانانی است که یکی از اعضای خانواده و یا دوستان و بستگان نزدیکشان به بیماری اعتیاد مبتلا شده و زندگی آنان تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته است . 
جلسات ناراتین مخصوص نوجوانان ۱۳ تا ۱۹ ساله می باشد .
پدرم !
مادرم !
معتادان از نظر ذهنی معنوی و جسمی از بیماری اعتیاد آسیب می بینند . خوب حدس بزنید دیگر از چه چیزهایی آسیب می بینند ؟ می دانید چقدر والدین به سن ویا بلوغ فرزندانشان بی توجه می شوند ؟ 
من همیشه عادت داشتم احساساتم را پنهان کنم در حالی که پنهانی می گریستم تظاهر می کردم که ناراحت نیستم .
ناراتین به من عشق و امید دادو احساس این که دیگر تنها نیستم …
می دانید که ناراتین …
* برای بچه هایی شبیه من است که تحت تاثیر اعتیاد دیگران قرار گرفته اند .
* مکان امنی برای من است که می توانم مشارکت کنم و از خودم حرف بزنم .
* به من کمک می کند تا بیماری خانوادگی اعتیاد را بشناسم .
* جایی است که یاد می گیریم که احساس خوبی نسبت به خود داشته باشیم .
* من را تشویق می کند که جای واکنش نشان دادن نگرشم را تغییر دهم .
* به من شهامت می دهد که با عشق رها کنم .
امیدوارم این توضیحات تصویر روشنی از اهمیت ناراتین در زندگی ام نشان دهد .
در حقیقت فقط می خواهم به شما بگویم که به ناراتین نیاز دارم .